NDANEV: Analiza zbiorczych danych dostępowych nowych pojazdów energetycznych w całym kraju

30 czerwca 2018 r. Na oficjalnej stronie National Big Data Alliance (NDANEV) New Energy Vehicles opublikowano statystyki i analizę informacji o wolumenie dostępu do nowych źródeł w maju. W oparciu o dane z briefingu w niniejszym artykule systematycznie analizowano skumulowany ranking dostępu nowych pojazdów energetycznych w Chinach od stycznia 2017 r. Do maja 2018 r.

2257825-1 2257826-2 2257827-3 2257828


Czas postu: 20.07.2020